Madeži

  • Pregled madeža ili digitalna dermatoskopija
  • Operacija madeža uz phd analizu

Pregled madeža ili digitalna dermatoskopija

Najveće značenje digitalne dermatoskopije je u ranom otkrivanju melanoma.

Preporučuje se pregledati madeže jednom godišnje, a ako ste osoba s povišenim rizikom i češće, prema uputi dermatologa.

Dermatoskopija je bezbolna dijagnostička pretraga koja je danas obavezni standard u pregledu madeža. Ona je premosnica između standardnog kliničkog pregleda madeža i histopatološke interpretacije operativno odstranjenih madeža.

Rano otkrivanje promjena koje se ne vide golim okom, dubinska analiza pigmenata kroz slojeve kože, povećanje od 120 puta i pohranjivanje slika u cilju praćenja promjena omogućuju nam izbjegavanje nepotrebnih operativnih zahvata.

Ako primijetite promjene na madežu, asimetriju, nepravilnost rubova, promjenu boje ili promjera madeža, ako se pojavljuje krvarenje ili svrbež, uputite se na dermatološki pregled.

Svi atipični madeži se odstranjuju operativno uz lokalnu anesteziju te se šalju na PHD (patohistološku) analizu. Pacijent se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima, a pacijent dobiva savjet dermatologa o njezi ožiljaka nakon zahvata.

Više o madežima

Vrijednost dermatoskopije je u ranom otkrivanju promjena unutar madeža i postavljanju indikacije za preventivni operativni zahvat za madež koji odstupa od normale, a čije se promjene ne vide golim okom. Analiziraju se pigmenti i struktura pigmentiranih promjena kroz slojeve kože s povećanjem do 120 puta a slika se pohranjuje u bazu podataka u cilju praćenja pigmentiranih lezija, osobito kod osoba s velikim brojem madeža. Ako se tijekom praćenja madeža ne uoče značajnije promjene, omogućuje se izbjegavanje nepotrebnih operativnih zahvata.

Uz pomoć dermatoskopije mogu se razlikovati melanocitne od nemelanocitnih promjena, a najveće značenje ima u ranoj dijagnostici melanoma.

Melanom

Melanom je zloćudni tumor kože koji može nastati malignom preobrazbom iz madeža ili kao promjena na koži koje prije nije bilo.
To je najčešći karcinom kod mladih osoba starosti od 25 do 29 godina.

Melanom je potencijalno izlječiv karcinom ako se otkrije dovoljno rano i liječi u ranoj fazi, a relativno se lako otkriva redovitim pregledom kože.

Dermatoskopija pomaže pri razlikovanju različitih tumora na koži – keratoza, dermatofibroma, hemangioma, bazocelularnih i planocelularnih karcinoma i drugih promjena.

Dermatoskopija je pomoć u određivanju tipa promjene i donošenju odluke o tome kada je promjenu potrebno odstraniti.
Dermatoskopski pregled posebno je važan kod osoba s povišenim rizikom za nastanak melanoma.

To su osobe:

  • sa sindromom atipičnih (displastičnih) nevusa,
  • koje su se već liječile od melanoma ili drugog karcinoma kože (ili članovi njihove obitelji),
  • koje imaju veliki broj madeža,
  • koje su svijetle puti i izrazito osjetljive na izlaganje suncu (crvenokose osobe, osobe s pjegama),
  • koje su imale opekline od sunca u djetinjstvu i adolescenciji,
  • koje su zbog profesije ili hobija kronično izložene UV zračenju.

 

Važno je znati da je većina staničnih mutacija u melanomu uzrokovana UV (sunčevim) zračenjem.
Opekline od sunca, pet ili više puta u životu, udvostručuju rizik od pojave melanoma. Štoviše, ako se desila i samo jedna opeklina uz pojavu mjehura kao posljedice prekomjernog izlaganja UV zračenju u djetinjstvu ili adolescentskoj dobi, rizik od nastanka melanoma se udvostručuje.