Obrada neplodnosti

U novije doba neplodnost je zdravstveni problem koji zahvaća otprilike 15% parova reprodukcijske dobi.

Neplodnim smatramo onaj par koji ne ostvari željenu trudnoću uz redovite, nezaštićene spolne odnose u razdoblju od najmanje godinu dana.

Princip liječenja u Dermatologiji Ivana Nola je pokušati što prirodnijim, manje kompliciranim i manje invazivnim putem doći do željene trudnoće.

Saznajte više

Koji je uzrok neplodnosti?
Uzrok neplodnosti može biti podjednako ženski i muški čimbenik, ali se jednako tako može dogoditi da uzrok ne možemo sa sigurnošću utvrditi niti kod jednog partnera. Tada govorimo o idiopatskoj neplodnosti.
Kako bismo bili sigurni da se zaista radi o neplodnosti, potrebno je da se oba partnera podvrgnu određenim pretragama.

Pretrage za obradu neplodnosti kod žena su sljedeće:

 • ginekološki pregled
 • PAPA test
 • transvaginalni UZV – pregled 12. dan ciklusa uz praćenje ovulacije
 • cervikalni brisevi na aerobe, klamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu
 • obrada urina
 • osnovni hormonski status od 3. do 5. dana ciklusa – FSH, LH, E2, PRL, TSH
 • progesteron 21. dan ciklusa
 • HSSG pretraga prohodnosti jajovoda koja se prati pod kontrolom ultrazvuka

Pretrage za obradu neplodnosti kod muškaraca su sljedeće:

 • spermiogram
 • mikrobiološka obrada
 • brisevi uretre
 • analiza ejakulata
 • obrada urina