INTERNA MEDICINA

Pravovremeni pregled jamac je Vašeg zdravlja. Vrhunska stručnost i dijagnostika.