Kardiologija

U kardiološkoj ordinaciji Dermatologije Ivana Nola možete provesti kompletnu kardiološku obradu koja uključuje

  • pregled kardiologa,
  • elektrokardiogram (EKG),
  • ehokardiogram s kolordopplerom (UZV srca),
  • ehokolordoppler vratnih arterija, abdominalne aorte, renalnih arterija, perifernih arterija i vena,
  • Holter monitoriranje 24 satnog tlaka (ABPM),
  • ergometriju,
  • kao i sve potrebne krvne testove.