Nefrologija

U Dermatologiji Ivana Nola obavljaju se nefrološki i internistički pregledi i daju druga mišljenja utemeljena na dostupnoj zdravstvenoj dokumentaciji i dugogodišnjoj praksi i iskustvu. Sukladno trendovima u nefrologiji težište pregleda je na kroničnoj bolesti bubrega koja može dovesti do dijalize i koja znatno povećava kardiovaskularni rizik, na bolestima glomerula (glomerulonefritisi i glomerulopatije), visokom tlaku, bubrežnim bolestima koje imaju genetsku podlogu te uroinfekcijama.

U nefrologiji 80 – 90 posto dijagnoza postavlja se temeljem brižljivo uzete anamneze i fizikalnog pregleda pa je stoga kod velikog broja pacijenata moguće samo temeljem anamneze i fizikalnog pregleda te analize  dostupne zdravstvene dokumentacije koja uključuje i rezultate dosada učinjenih laboratorijskih pretraga, postaviti dijagnozu, tumačiti tijek bolesti i prognozu te preporučiti liječenje.

Ukoliko je potrebno, planiraju se dodatne laboratorijske  pretrage za procjenu funkcije bubrega, izlučivanje bjelančevina u mokraći kao ključnog pokazatelja bolesti bubrega, citološke analize urina posebice eritrocita (krvi) u urinu kako bi se odmah pacijenta usmjerilo na  ciljane daljnje pretrage (metode oslikavanja – ultrazvuk, endoskopske pretrage ili rendgen pretrage mokraćnog sustava) u namjeri da se izbjegnu nepotrebna ispitivanja, urinokulturu i mikrobiološke analize obrisaka mokraćne cijevi.