KIRURGIJA

Medicinski specijalistički pregledi s dijagnostikom i operativnim zahvatima.

Dugogodišnje iskustvo u liječenju.