Pravne informacije

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

Dermatologija Ivana Nola, Zagreb, Ulica Alberta Ognjana Štrige 4, OIB: 72552473251 (u nastavku Dermatologija) ovim Općim uvjetima korištenja internetske stranice (u nastavku: Opći uvjeti) utvrđuje pravila korištenja sadržaja i usluga internetske stranice www.dermatologija-ivananola.hr.

Dermatologija predlaže svim korisnicima da prije korištenja ove internetske stranice pročitaju ove Opće uvjete te da se u slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Opće uvjete obrate na e-mail adresu: info@dermatologija-ivananola.hr.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve sadržaje internetske stranice www.dermatologija-ivananola.hr.

Pristupanjem ovoj internetskoj stranici ili korištenjem bilo kojeg sadržaja ili usluge ove internetske stranice, korisnik prihvaća ove Opće uvjete, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne internetske stranice i usluga koje se putem nje pružaju. U slučaju da se korisnik ne slaže s ovim Općim uvjetima, korisnika se upućuje da ne koristi ovu internetsku stranicu, kao ni usluge koje se putem ove internetske stranice pružaju.

Cookies (kolačići)

Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies). Za detaljnije informacije o kolačićima, upućuju se korisnici da pročitaju Politiku zaštite osobnih podataka.

Na ovoj internetskoj stranici se nalazi sadržaj koji je zaštićen autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.  Podaci, informacije, fotografije i ostali sadržaj objavljen na ovoj internetskoj stranici je u vlasništvu Dermatologije te je zabranjena bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih materijala, podataka, fotografija, tekstova koji su objavljeni na ovim internetskim stranicama bez pisanog odobrenja Dermatologije.

Dermatologija ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati na računalu preuzimanjem sadržaja objavljenog na ovoj internetskoj stranici ili sadržaja koji je objavljen na stranicama do kojih korisnici dolaze putem poveznice objavljene na ovoj internetskoj stranici.

Dermatologija se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice ta za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja ove internetske stranice.

Dermatologija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, o svakoj promjeni ovih Općih uvjeta korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni putem ove internetske stranice. Korištenjem ove internetske stranice nakon izmjene Općih uvjeta smatra se da korisnik prihvaća sve izmjene Općih uvjeta.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

1. UVODNE INFORMACIJE

Dermatologija Ivana  Nola, Zagreb, Ulica Alberta Ognjana Štrige 4, OIB: 72552473251 (u nastavku: Dermatologija) poštujući Vašu privatnost obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Opća uredba sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja u skladu s pravima i temeljnim slobodama ljudi.

U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe ovom Politikom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku: Politika) pružaju se informacije o tome na koji način Dermatologija obrađuje Vaše osobne podatke, u koju svrhu se obrađuju Vaši osobni podaci, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i na koji način možete ta prava ostvarivati.

2. VODITELJ OBRADE

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke prikupljene i obrađene od strane Dermatologija Ivana Nola, Zagreb, Ulica AlbertaOgnjana Štrige 4, OIB: 72552473251(u nastavku: Dermatologija) kao voditelja obrade osobnih podataka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ove Politike i/ili u vezi s obradom Vaših osobnih podataka i ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka Dermatologije na sljedeći način:

 • putem e-mail adrese sluzbenik@dermatologija-ivananola.hr,
 • putem telefona ili faxa na broj: +385 1 4619 191,
 • putem pošte na adresu Dermatologije kao voditelja obrade, na adresu: Ulica Alberta Ognjana Štrige 4, Zagreb, s naznakom: „Za službenika za zaštitu podataka“

 

3. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo poštujući načela obrade osobnih podataka, a koja načela su ujedno i obrađena u ovoj Politici zaštite osobnih podataka.

U tom smislu, Dermatologija poštuje i primjenjuje sljedeća načela u obradi Vaših osobnih podataka:

 • načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti – osobni podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno,
 • načelo ograničavanja svrhe – osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se u tom smislu osobni podaci ni u kojem slučaju ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama,
 • načelo smanjenja količine podataka – osobni podaci koji se prikupljaju su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,
 • načelo točnosti – osobni podaci koji se obrađuju moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni se bez odgađanja ispravljaju ili brišu,
 • načelo ograničenja pohrane – osobni podaci se čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se ti osobni podaci obrađuju,
 • načelo cjelovitosti i povjerljivosti – osobni podaci se prikupljaju na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Dermatologija kao voditelj obrade štiti Vašu privatnost i u okviru svog poslovanja obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi ispunjenja svrhe u koju se prikupljaju.

U tom smislu, Dermatologija prikuplja Vaše osobne podatke kada ih sami dostavite (na primjer koristeći našu internetsku stranicu, naručivanjem usluge, upitom putem e-maila, telefona ili pisanim putem na adresu Dermatologije, prijavom za posao i dostavljanjem životopisa, ili na neki drugi način na koji dostavite osobne podatke).

Također, Dermatologija prikuplja Vaše osobne podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (npr. podaci iz sudskog registra), kao i pomoću kolačića (cookies) koji se nalaze na internetskoj stranici Dermatologije (npr. IP adresa). Više o korištenju kolačića možete naći pod točkom 8. ove Politike.

Vrste osobnih podataka koje Dermatologija prikuplja i obrađuje, a ovisno o svrsi obrade:

 • osobni podaci (ime, prezime)
 • datum i godina rođenja
 • OIB
 • podaci za kontakt (adresa stanovanja, telefonski broj/ broj mobitela, e-mail adresa)
 • zdravstveno stanje
 • tražena medicinska usluga
 • osobni podaci koje navodite u e-mailu putem kojeg nas kontaktirate
 • podaci za bezgotovinsko plaćanje (u slučaju da ne plaćate gotovinom)
 • podaci iz prijave za posao, uključujući i životopis (detaljnije informacije o obradi osobnih podataka u tu svrhu Dermatologija dostavlja nakon zaprimanja prijave za posao) kao i podaci zaposlenika
 • korisnički podaci odnosno tehnički podaci (podaci dobiveni korištenjem i posjećivanjem internetske stranice Dermatologije kao npr. IP adresa)

Primatelji osobnih podataka

Dermatologija u svrhu pružanja medicinskih usluga ima ugovorenu suradnju s drugim medicinskim i zdravstvenim ustanovama. Prilikom pružanja pojedinih usluga, Vaše osobne podatke šaljemo tim ustanovama, a sve kako bi Dermatologija bila u mogućnosti u cijelosti izvršiti traženu uslugu (npr. uzorak krvi koji se obrađuje u za to specijaliziranim laboratorijima). Spomenute ustanova kao primatelji su, u dijelu u kojem pružaju uslugu za Dermatologiju, izvršitelji obrade te kao takvi dužni prikupljati i obrađivati osobne podatke u skladu s Općom uredbom.

Traženjem medicinske usluge koju Dermatologija izvršava u suradnju s drugim medicinskim i zdravstvenim uslugama, dajete suglasnost odnosno privolu da se Vaši osobni podaci, koji su nužni za izvršenje usluge od strane medicinske i zdravstvene ustanove, proslijede spomenutim medicinskim i zdravstvenim uslugama. Dermatologija će Vas unaprijed obavijestiti o tome da se usluga izvršava u suradnji s drugim medicinskim odnosno zdravstvenim ustanovama.

5. PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Dermatologija kao voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke samo na sljedećim pravnim osnovama:

 • Dermatologija ima Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka za točno određenu svrhu, pri čemu imate pravo u svakom trenutku opozvati privolu,
 • obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem ste Vi stranka ugovora ili da bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev, a koje prethode sklapanju ugovora,
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Dermatologije,
 • obrada je nužna u svrhu ispunjavanja legitimnih interesa Dermatologije.

Dermatologija napominje da u slučaju da ne ustupite sve osobne podatke koji su potrebni Dermatologiji za pružanje medicinskih usluga, Dermatologija neće biti u mogućnosti pružiti tražene usluge.

Nadalje, Dermatologija ističe da je davanje privole odnosno suglasnosti uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Ujedno, ako ste u jednom trenutku dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka, tako danu privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati bez ikakvih negativnih posljedica. Pritom, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U slučaju povlačenja privole, Dermatologija kao voditelj obrade prestaje s obradom Vaših osobnih podataka, a koje osobne podatke je prikupljao i obrađivao na temelju opozvane privole. Navedeno znači da Dermatologija prestaje s obradom Vaših osobnih podataka koje je obrađivao na temelju privole, dok osobne podatke koje Dermatologija obrađuje na temelju druge pravne osnove, nastavlja obrađivati ako je obrada nužna radi ispunjenja svrhe za koju se ti osobni podaci obrađuju ili ako je obrada nužna u svrhu ispunjavanja legitimnih interesa Dermatologije.

6. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Dermatologija obrađuje Vaše osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje jedne od sljedećih svrha:

 • pružanje medicinskih usluga,
 • ispunjenja ugovora o kupoprodaji proizvoda kupljenih putem internetske stranice Dermatologije
 • provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova
 • zapošljavanje odnosno provedba natječaja za posao
 • u posebne svrhe ili više posebnih svrha opisane u privoli, a samo nakon što Dermatologija zaprimi Vašu privolu
 • za potrebe statističke analize upotrebe internetske stranice Dermatologije, a što predstavlja legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem poslovnog uspjeha Dermatologije
 • za potrebe odgovaranja na Vaše upite zaprimljene putem e-mail adrese prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke koje navedete u upitu. Napominjemo da te podatke nikada ne dijelimo bez Vašeg izričitog dopuštenja.

U slučaju da će Dermatologija Vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade Dermatologija će Vam pružiti informacije o takvoj drugoj svrsi te Vam dati sve relevantne informacije o obradi.

Vi niste dužni Dermatologiji pružiti svoje osobne podatke, no imajte na umu da u slučaju uskrate Vaših osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora, odnosno ispunjenje ugovorne ili zakonske obveze, ispunjenje legitimnog interesa, odnosno nužnih za ispunjenje Vašeg zahtjeva koji ste uputili Dermatologiji, Dermatologija neće biti u mogućnosti stupiti u ugovorni odnos, odnosno ispuniti svoje ugovorne obveze, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev.

7. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Dermatologija Vaše osobne podatke čuva i obrađuje onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje su obrađivani.

U tom smislu Dermatologija osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih obveza pohranjuje i obrađuje prema zakonom propisanim rokovima (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa).

Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i pružanja usluga, Dermatologija te podatke pohranjuje i obrađuje u trajanju ugovornog odnosa, odnosno u zakonom predviđenim rokovima izričito navedenih za pružanje zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti, dok u slučaju pokretanja sudskog ili sličnog postupka osobne podatke pohranjuje i obrađuje do pravomoćnog završetka postupka, a u skladu s Općom uredbom.

Osobni podaci dobiveni na temelju Vaše privole obrađuju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se obrađuju, odnosno dok danu privolu ne opozovete. U tom slučaju, Vi u svakom trenutku možete povući privolu pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu podataka sluzbenik@dermatologija-ivananola.hr odnosno slanjem zahtjeva Dermatologiji na adresu Ulica Alberta Ognjana Štrige 4, Zagreb, s naznakom: Zaštita osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost izvršene obrade podataka do trenutka povlačenja. Nakon eventualnog povlačenja privole više se neće obrađivati Vaši osobni podaci, osim ako se obrada ne vrši na temelju druge zakonite osnove.

Po isteku gore navedenih rokova pohrane, osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiva ili se pretvaraju u anonimne podatke tako da Vas se na temelju takvih podataka više ne može identificirati.

Za eventualne dodatne informacije o razdoblju čuvanja i obrade Vaših osobnih podataka, možete se obratiti na bilo koji kontakt naveden u točki 2. ove Politike.

8. POLITIKA KOLAČIĆA (cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina internetskih stranica pohranjuje na uređajima putem kojih korisnici pristupaju internetu. Pohrana kolačića je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti.

Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni. Dermatologija koristi kolačiće za pružanje ugodnih web usluga, radi boljeg korisničkog doživljaja i statističkih podataka o posjetima internetskoj stranici Dermatologije. Pomoću kolačića internetska stranica pamti opcije i iskustva pojedinaca, a čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki kolačići su neophodni jer bez njih internetska stranica ne može pravilno funkcionirati, dok upotrebu ostalih kolačića (koji mogu, ako Vi to omogućite, spremati širok opseg podataka uključujući i osobne podatke poput Vašeg imena ili e-mail adrese) možete odbiti odnosno onemogućiti.

Međutim, odbijanje odnosno onemogućavanje upotrebe pojedinih kolačića može uzrokovati nefunkcioniranje određenih sadržaja ili sposobnosti internetske stranice.

Vrste kolačića:

 • Nužni kolačići – omogućuju korištenje nužno potrebnih komponenti za ispravno funkcioniranje internetske stranice. Bez tih kolačića usluge koje biste željeli koristiti na internetskoj stranici ne bi mogle ispravno raditi. Ovi kolačići se koriste za pohranu statističkih podataka o korištenju internetske stranice Dermatologije. Dermatologija kao nužne kolačiće koristi: Blog Designer, Cookie Notice, Custom CSS and Javascript, Disable Comments, Duplicate Post, Duplicator, RT-Theme 20 | Extensions Plugin, Slider Revolution, Widget Logic, Wordfence Security, WordPress uvoznik, WP Super Cache, WPBakery Page Builder, WPide.
 • Iskustveni kolačići – prikupljaju podatke o tome na koji način se korisnik ponaša na internetskoj stranici s namjenom poboljšanja iskustvene komponente internetske stranice (npr. koje sadržaje najčešće posjećujete na internetskoj stranici Dermatologije). Ovi kolačići ne prikupljaju osobne podatke pomoću kojih bi se moglo identificirati korisnika, već omogućuju ugodan doživljaj u korištenju internetske stranice. Dermatologija korisni sljedeće iskustvene kolačiće: Google Analytics for WordPress by MonsterInsights.
 • Funkcionalni kolačići – omogućuju internetskoj stranici da pamti neke od Vaših odabranih opcija (npr. jezik, regiju i slično) i nudi napredne, personalizirane funkcije. Ti kolačići mogu omogućiti praćenje Vaših aktivnosti na internetskoj stranici. Dermatologija koristi sljedeće funkcionalne kolačiće: Real-Time Find and Replace, Yoast SEO.

Dermatologija napominje da kolačiće možete uvijek ukloniti odnosno isključiti njihovu upotrebu i na taj način ukloniti i svoju prepoznatljivost na internetu. Slično tome, većinu preglednika možete postaviti na način da ne pohranjuju kolačiće. Za detaljnije informacije o postavkama kolačića odaberite web-preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera) te podesite postavke prema Vašim potrebama.

Dermatologija ističe da internetska stranica Dermatologije može sadržavati i sadržaj s drugih internetskih stranica (npr. video, slike, članke i slično). Za pregledavanje takvog sadržaja koriste se kolačići koje koriste spomenute internetske stranice, a ne internetske stranice Dermatologije. U tom slučaju je potrebno informirati se o politici zaštite osobnih podataka i o korištenju kolačića tih internetskih stranica.

9. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

U pogledu obrade Vaših osobnih podataka u svakom trenutku imate određena prava koja možete ostvariti. U tom smislu, imate sljedeća prava:

pravo na pristup

– možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima, razdoblju pohrane te ostalim pravima sukladno članku 15. Opće uredbe;

pravo na ispravak

– možete zatražiti ispravak svojih osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, između ostalog i dajući dodatnu izjavu;

pravo na brisanje („pravo na zaborav“) 

– možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe (primjerice ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako osobni podaci moraju biti brisani radi usklađenosti s pravnom obvezom na temelju prava EU-a ili na temelju propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni). Ovo pravo je ograničeno jer Dermatologija ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je obrada tih osobnih podataka neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

pravo na ograničenje obrade 

– možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost osobnih podataka, kada smatrate da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga se traži ograničenje obrade tih podataka te u slučaju da ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka i očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Dermatologije Vaše razloge;

pravo na prenosivost podataka 

– ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu ili prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci izravno prenesu drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;

pravo na prigovor 

– imate pravo uložiti prigovor u bilo koje vrijeme i Dermatologija neće dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako postoje legitimni i zakoniti razlozi za obradu Vaših osobnih podataka, a koji interesi nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a u skladu s odredbama Opće uredbe i nacionalnim propisima;

pravo na povlačenje privole

– kao što je to već ranije rečeno, imate pravo u svakom trenutku povući privolu koju ste dali za obradu osobnih podataka u određenu svrhu. U tom slučaju Dermatologija više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je obrada nužna za ispunjavanje neke zakonske obveze;

pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadzornom tijelu 

– ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Uredba ili se Vaši osobni podaci koriste suprotno spomenutoj Uredbi i nacionalnim propisima pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka na adresu Martićeva 14, 10 000 Zagreb.

Da biste ostvarili pojedino gore spomenuto pravo potrebno je kontaktirati službenika za zaštitu podataka putem:

 • e-mail adrese sluzbenik@dermatologija-ivananola.hr,
 • telefona ili faxa na broj: +385 1 4619 191,
 • pošte na adresu Dermatologije kao voditelja obrade, na adresu: Ulica Alberta Ognjana Štrige 4, Zagreb, s naznakom: „Za službenika za zaštitu podataka“

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Politika se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Dermatologija može promijeniti ovu Politiku. U slučaju promjene Politike Dermatologija će Vas o tome unaprijed obavijestiti putem obavijesti na internetskoj stranici Dermatologije.